Doneren

Met uw gift aan de Hans & Anneke Foundation investeert u in de toekomst van kansarme kinderen en jonge mensen in Tanzania en Uganda en helpt u hen op weg naar zelfredzaamheid en een betere toekomst. Giften aan de Hans & Anneke Foundation komen voor 100% ten goede aan de projecten in Afrika.

U kunt het werk van de Hans & Anneke Foundation steunen door middel van:

Bankoverschrijving
U maakt uw gift over op rekeningnummer/IBAN:
NL59 INGB 0693 8071 72 (BIC: INGBNL2A)
of
NL48 INGB 0009 6970 22 (BIC: INGBNL2A)
T.n.v. Hans & Anneke Foundation te Ouderkerk aan de Amstel.

Automatische Incasso
Wilt u ons voor langere tijd steunen en de Hans & Anneke Foundation machtigen om maandelijks of halfjaarlijks een bedrag van uw rekening te incasseren?
Op uw verzoek zenden wij u graag een machtigingsformulier toe.

Periodieke Schenking
Wilt u de Hans & Anneke Foundation voor minimaal 5 jaar steunen en dit laten vastleggen in een akte van schenking? Een periodieke schenking heeft grote fiscale voordelen omdat het bedrag van de schenking volledig aftrekbaar is van uw inkomen. Het fiscale voordeel kan hierdoor oplopen tot 52%. Een periodieke schenking is fiscaal aantrekkelijker dan één of meer “gewone” of losse giften. Met ingang van 1 januari 2014 is voor een periodieke schenking geen notariële akte meer vereist; de schenking kan worden vastgelegd in een onderhandse akte van schenking. Op uw verzoek sturen wij u graag een akte van schenking toe.