Bestuur

Het bestuur van de Hans & Anneke Foundation bestaat uit vrijwilligers die hun werkzaamheden belangeloos verrichten. Bestuursleden ontvangen derhalve geen beloning. Bestuursleden ontvangen evenmin een vergoeding voor kosten die voortvloeien uit reguliere werkzaamheden. Echter, in voorkomende gevallen kunnen kosten die voortvloeien uit incidentele werkzaamheden door de stichting worden vergoed.

Samenstelling bestuur

Voorzitter H.D.M. (Heleen) Luyt
Penningmeester P.W. (Paul) Wessels
Secretaris P.A. (Pauline) Luyt

Het bestuur wordt in haar werkzaamheden ondersteund en bijgestaan door mede-betrokkenen die hun deskundigheid en specialisme op vrijwillige basis ter beschikking stellen.