Bwoki (Tanzania) – Elektriciteit technische school en vormingscentrum

Gerealiseerd: 2011

Met de opening van de nieuwe technische school in 2008 stond onomstotelijk vast dat elektrotechniek een onderdeel van het vakkenpakket moest worden. Er bestaat een groeiende vraag naar elektriciens in Tanzania en Bwoki zou spoedig worden aangesloten op het netwerk van Tanesco (Tanzania Electric Supply Company).
De spoedige aansluiting bleek ijdele hoop. Dientengevolge werd een generator aangeschaft en een generatorhuisje gebouwd. Teneinde te besparen op de kosten van diesel, werd de generator alleen opgestart wanneer de praktijklessen elektriciteit dat noodzakelijk maakten.
Uiteindelijk duurde het tot 2011 voordat Tanesco Bwoki bereikte en de scholen en het hostel konden worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.
De aanleg van hoofdleidingen was voor rekening van Tanesco, de aanleg van aftakkingen en het aanbrengen van de nodige voorzieningen in de gebouwen zelf waren voor rekening van de gebruiker: in totaal een bedrag van € 6.027.

Elektriciteit biedt nieuwe mogelijkheden voor de beroepsopleidingen in Bwoki. Niet alleen voor de technische school, maar ook voor het vormingscentrum voor meisjes.

Geleidelijk aan zullen zowel de technische school (afdeling houtbewerking) en het vormingscentrum (naai- en kooklessen) van modernere machines/apparatuur worden voorzien.