Arusha (Tanzania) – Uitbreiding school voor verstandelijk gehandicapte kinderen

Gerealiseerd: maart 2009

Het aantal ouders dat met hun gehandicapt kind bij Sibusiso aanklopt is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dankzij Sibusiso hebben zij het schaamtegevoel voor hun kind weten te overwinnen. Uitbreiding van de in 2004 gefinancierde school bleek dringend noodzakelijk. In 2008 werd besloten de school uit te breiden met een extra groot klaslokaal, twee snoezelkamers (ontspanningsruimten voor onrustige en gespannen kinderen), een kantoor/lerarenkamer en een opslagruimte.
De bouw ging in augustus 2008 van start en was in maart 2009 zover gevorderd dat het nieuwe gebouw in gebruik kon worden genomen.
Nieuwbouw en bestaande bouw vormen samen één geheel dankzij de open, maar overdekte gang die de gebouwen met elkaar verbindt.

Bouwkosten
De uitbreiding van de school heeft € 44.671 gekost. Echter, in mei 2008 stemde Wilde Ganzen in met medefinanciering. Nadat de Hans van Bokkem Foundation in december 2008 de vooraf vastgestelde actieopbrengst van € 28.876 had bereikt, vulde Wilde Ganzen het restant aan met een premie van € 15.795.
De Hans van Bokkem Foundation dankt allen die ertoe hebben bijgedragen de uitbreiding van de school mogelijk te maken.

Bouw in beeld

Oktober 2008 – Metselwerk gereed/Zagen dakspanten

December 2008

Maart 2009