Mbale (Uganda) – Technische school

Gerealiseerd: november 2005
Uitbreiding: januari 2010
Installatie regenwateropvangsysteem en bliksemafleiders: 2014

Nadat de Hans van Bokkem Foundation besloot de bouw van een technische school in Mbale (Oost-Uganda) te financieren, werd in mei 2004 gestart met de bouw. De foto’s op deze pagina geven het verloop van de bouw weer. Ondanks de nog voortdurende bouwwerkzaamheden, werd de school in april 2005 (gedeeltelijk) in gebruik genomen. De officiële opening van de school vond plaats op 11 november 2005.

Vanwege de snel groeiende vraag naar beroepsopleidingen en daarmee de toestroom van leerlingen werd in 2009 besloten tot uitbreiding van de school.

Vocational Training Institute (VTI)
De technische school maakt deel uit van het Vocational Training Institute (instituut voor beroepsopleidingen), kortweg VTI genaamd. Het VTI is een onderdeel van het Christian Childcare Programme (CCP). Deze Nederlands/Ugandese organisatie is sinds 1981 werkzaam in Mbale (Oost-Uganda). Het programma richtte zich in eerste instantie op de individuele sponsoring van kansarme kinderen door hen onderwijs te laten volgen (lagere en middelbare school). Het gaat met name om kinderen die één of beide ouders hebben verloren. Door het ontbreken van sociale voorzieningen is er geen geld om deze kinderen naar school te laten gaan.

In 1990 werd het programma uitgebreid met het opzetten en exploiteren van beroepsopleidingen, het VTI. Door het leren van een vak zullen de kinderen in hun eigen levensonderhoud, en dat van hun familie, kunnen voorzien.
De opleidingen van het VTI waren tot dan toe beperkt tot die van secretaresse, cateringmedewerker (horeca), kleuterleidster en metselaar. Door de bouw van de technische school konden de opleidingen van het VTI worden uitgebreid met die van automonteur, elektricien en loodgieter. Bovendien werd de reeds bestaande opleiding van bouwer/metselaar in de school ondergebracht.
De technische school biedt plaats aan 260 leerlingen.
Door uitbreiding van het VTI met de technische school is het VTI het grootste instituut voor beroepsopleidingen in Oost-Uganda.

Het niveau van de opleidingen, die worden afgesloten met een staatsexamen, is hoog. Het is niet alleen hierdoor dat het VTI een goede reputatie geniet. Naast de vaktechnische opleiding, wordt door het VTI ook ruime aandacht besteed aan het respecteren van normen en waarden. Het is mede hierdoor dat het bedrijfsleven veel belangstelling heeft voor de aan het VTI afgestudeerde leerlingen.

Augustus 2006: stafleden delen de door de HBo Foundation gedoneerde overalls uit aan de leerlingen. Door stemming hadden de leerlingen zelf beslist over de kleur …

… bruin voor de metselaars, grijs voor de monteurs, rood voor de electriciens en blauw voor de loodgieters.

Maart 2007: mede dankzij een verdubbelingsactie van Impulsis verrijst er tegenover de Technische School een hostel.

Een prachtige kans voor leerlingen van de Technische School om, onder het toeziend oog van de aannemer, praktijkervaring op te doen.

9 november 2007: blije gezichten bij de eerste diploma-uitreiking aan leerlingen van de technische school.

November 2007: het tegenover de school gebouwde hostel is bijna gereed.

Bouwkosten
In augustus 2005 kon de laatste termijn van de benodigde bouwsom (€ 55.000) worden voldaan en kon begonnen worden met de afwerking van de school. Dankzij een speciaal voor dit doel bestemde gift, kon de Hans van Bokkem Foundation bovendien een extra bedrag van € 5.000 naar CCP overmaken voor de aanschaf van gereedschappen en trainingsmateriaal in Uganda. Daarnaast werd in Nederland gebruikt gereedschap ingezameld, dat vervolgens per (gesponsorde) luchtvracht naar Uganda werd verscheept.
De Hans van Bokkem Foundation dankt allen die ertoe hebben bijgedragen de bouw van de school te realiseren.

Bouw in Beeld

Mei 2004 – Bouwrijp maken van de grond en het graven van de funderingssleuven

Juli 2004 – Het leggen van de funderingen

September 2004 – Metselen van de muren

November 2004 – Dakbedekking

April 2005 – Plaatsen van ramen en deuren

September 2005 – Verfwerk

11 november 2005 – Officiële Opening