Kolila (Tanzania) – Kleuterschool en lagere school

Gerealiseerd: februari 2010
Water Project Elisabeth Center: 2011
Nieuwe toiletten lagere school: 2012
Bibliotheek en lerarenkamer: 2013

Het Elisabeth Center bij Kolila, een dorpje in de buurt van Arusha (Noordoost-Tanzania), is in 2005 opgezet door de congregatie Sisters of Charity of Saint Charles Borromeo. Doel van het centrum is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van de inwoners van Kolila en omstreken door middel van onderwijs, voorlichting en gezondheidszorg.
In 2006 stemde de Hans van Bokkem Foundation in met financiering van de bouw van een kleuterschool en een lagere school.

Elisabeth Center
De inwoners van Kolila, hoofdzakelijk behorend tot de Maasai stam, hebben er bij de Sisters of Charity jarenlang op aangedrongen een school op te zetten voor hun kinderen. Een kleuterschool was er in de wijde omtrek in het geheel niet, de dichtstbijzijnde lagere school lag op 6 km afstand van Kolila.
De Zusters konden aan het verzoek geen gehoor geven. Zij beschikten weliswaar over de nodige managementcapaciteiten, maar het ontbrak hen aan financiële middelen en bouwtechnische kennis.
Door tussenkomst van de Florentina Foundation kwam de bouw van een school in zicht. De Florentina Foundation maakte een ontwerp, bouwtekeningen en kostenramingen en ging op zoek naar sponsors. Het ontwerp beperkte zich niet alleen tot een school, maar tot een gemeenschapscentrum, waar alle inwoners van Kolila van zouden profiteren. De Zusters gaven het centrum de naam van de stichteres van hun congregatie: Elisabeth (Gruyters).
Het Elisabeth Center wordt gerund door de Sisters of Charity. Zuster Immaculati heeft de leiding, Zuster Gaudencia is hoofd van de school. In september 2008 namen zij, tezamen met een medezuster, hun intrek in de op het terrein van het Elisabeth Center gebouwde woning. Inmiddels zijn vier Zusters permanent woonachtig op het Elisabeth Center.

School van het Elisabeth Center
Overeenkomstig de wensen van de Zusters zou het aantal leerjaren van de school gefaseerd worden uitgebreid. Dientengevolge werd ook de bouw van de door de Hans van Bokkem Foundation gefinancierde kleuterschool en lagere school opgedeeld in fases.
De tot Fase I behorende drie gebouwen (administratiegebouw en twee gebouwen met elk twee klaslokalen) kwamen in augustus 2007 gereed; eind 2008 was ook Fase II (twee gebouwen met elk twee klaslokalen) voltooid. De bouw van het laatste onderdeel (Fase III) kwam gereed in februari 2010.

In januari 2012 werd de school van het Elisabeth Center uitgebreid met het 7e, tevens laatste, schooljaar. Het aantal leerjaren van de school was daarmee compleet: twee jaar kleuteronderwijs, een jaar pre-school onderwijs en zeven jaar lager onderwijs. De school telt circa 375 leerlingen.

Bouwkosten
De bouw van beide scholen heeft bijna € 160.000 gekost.
De bouw van Fase I (administratiegebouw en twee gebouwen met elk twee klaslokalen) is in zijn geheel door de Hans van Bokkem Foundation gefinancierd.
De bouw van Fase II (twee gebouwen met elk twee klaslokalen) is medegefinancierd door Wilde Ganzen, evenals de bouw van Fase III, de kleuterschool (één gebouw met twee klaslokalen).

De Hans van Bokkem Foundation dankt allen die ertoe hebben bijgedragen de bouw van de kleuterschool en de lagere school voor het Elisabeth Center mogelijk te maken.

Samenwerking met Wilde Ganzen
De bouw van Fase II (€ 54.615) is medegefinancierd door Wilde Ganzen (€ 19.311).
Ook bij de bouw van Fase III (€ 29.729) nam Wilde Ganzen een deel (€ 10.511) voor haar rekening. Na het bereiken van de eindstand voor Fase II (april 2008) en die voor Fase III (mei 2009) zijn de acties met Wilde Ganzen ten behoeve van het Elisabeth Center afgesloten.

Bouw in Beeld

November 2006 – Fundering twee gebouwen/Start metselwerk

Januari 2007 – Metselwerk twee gebouwen voltooid

Februari 2007 – Dakspanten twee gebouwen

Maart 2007 – Dakbedekking/Pleisterwerk twee gebouwen

Juni 2007 – Fase I (drie gebouwen) nadert voltooiing

Augustus – Fase I voltooid

Augustus 2007 – Onthulling HBo borden

April 2008 – Fase II in aanbouw

Augustus 2008 – Fase II vordert

Oktober 2008 – Fase II – Pleisterwerk tweede gebouw

Januari 2009 – Fase II voltooid

Augustus 2009 – Overzicht Lagere School

Augustus 2009 – Fase III (Kleuterschool) in aanbouw

Februari 2010 – Fase III (Kleuterschool) voltooid