Kolila (Tanzania) – Bibliotheek en lerarenkamer

Gerealiseerd: 2013

Een bibliotheek voor de school van het Elisabeth Center was een al lang gekoesterde wens van de schoolleiding om aan de steeds terugkerende vraag van leerlingen te kunnen voldoen. De kleine hoeveelheid leesboeken waarover de school beschikte werd op het kantoor van de school bewaard en gedurende de pauzes konden de leerlingen boeken lenen; hun klaslokaal deed dienst als leesruimte.
Met de voltooiing van de bouw van de bibliotheek hoopt de schoolleiding het aantal leesboeken dusdanig te kunnen uitbreiden dat van een respectabele bibliotheek kan worden gesproken. Evenals leerboeken blijven leesboeken binnen de school en de bibliotheek fungeert dan ook tevens als leesruimte.
De kosten voor de bouw van de bibliotheek plus lerarenkamer hebben € 24.400 gekost. Voor de inrichting van de lerarenkamer kon gebruik worden gemaakt van bestaand meubilair. De kosten voor de inrichting van de bibliotheek, bestaande uit boekenkasten, tafels en stoelen, bedroegen € 3.345.

Bouw in Beeld

Mei 2012

Juli 2012

Augustus 2012

September 2012

November 2012

Februari 2013 – Bouw voltooid/Lerarenkamer in gebruik genomen