Bwoki (Tanzania) – Timmermanswerkplaats technische school

Gerealiseerd: 2011

De nieuwe technische school in Bwoki is sinds april 2008 in gebruik. De oude technische school bleef echter onderdeel van de school uitmaken en wel als praktijklokaal voor de timmerlessen.

De voormalige technische school …

… in gebruik als timmermanswerkplaats

Totdat Bwoki getroffen werd door noodweer, de storm het dak meenam en het resterende deel van de constructie vernielde.
Noodgedwongen werd gestart met de bouw van een nieuwe timmermanswerkplaats.
Vanwege de ontwikkeling van stof en zaagsel in een dergelijke ruimte is gekozen voor de oorspronkelijke stijl, maar de constructie is vele malen degelijker en solider dan voorheen het geval was.
De kosten voor de bouw van de nieuwe timmermanswerkplaats bedroegen € 7.160.

De nieuwe timmermanswerkplaats…

… bestand tegen storm en regen