Doelstellingen

1. Kinderen in Afrika helpen bouwen aan een toekomst

De Hans & Anneke Foundation
helpt kinderen in Afrika bouwen aan een toekomst…

Kinderen, omdat, ondanks het feit dat Hans en Anneke geen kinderen hebben, zij er altijd van overtuigd geweest zijn dat kinderen de toekomst hebben en dat ieder kind recht heeft op een toekomst.

Afrika, omdat Hans en Anneke gedurende 11 jaar in Afrika woonden en werkten en het continent en zijn bewoners leerden kennen, respecteren en liefhebben.

Bouwen, omdat Hans als civiel ingenieur zijn hele professionele leven heeft gebouwd.

De Hans & Anneke Foundation verwezenlijkt haar doelstellingen door scholen te bouwen en deze vervolgens te voorzien van al datgene wat nodig is om deze scholen tot goede onderwijsinstellingen te maken. Kinderen in Afrika wordt aldus een betere toekomst geboden.

Zonder toekomst voor de kinderen, is er geen toekomst voor Afrika.

Onverbrekelijk verbonden met deze doelstelling zijn:

2. Het verwezenlijken van de idealen van Hans en Anneke

De idealen waarvoor Hans en Anneke zelf geen kans meer werd gegeven om ze te verwezenlijken, worden in hun geest en volgens hun levensvisie uitgedragen door de Hans & Bokkem Foundation.

3. De naam van Hans en Anneke te doen voortleven

Door de oprichting van de Hans & Anneke Foundation leven de namen van Hans van Bokkem en Anneke Luyt voort, ook na hun overlijden.