Herkenbaarheid

De Hans & Anneke Foundation is herkenbaar aan het logo en het profiel van Hans en Anneke.
Ook het motto ‘helpt kinderen in Afrika bouwen aan een toekomst…’ is een vast onderdeel van de herkenbaarheid.

Logo
Het logo van de Hans & Anneke Foundation bestaat uit een cirkel met daarin de initialen van Hans en Anneke. Het logo is hiermee niet alleen een beeld waaraan de Hans & Anneke Foundation wordt herkend, maar ook een teken van goedkeuring van Hans en Anneke. Deze goedkeuring waarborgt de hoge eisen van kwaliteit en betrokkenheid die de Hans & Anneke Foundation aan haar projecten stelt. De cirkel rondom de parafen symboliseert dat er geen begin is en geen einde.

Profiel
De profielen van Hans en Anneke zijn een tweede belangrijk beeld waaraan de Hans & Anneke Foundation herkenbaar is. De profielen zijn getekend door Pauline Luyt, zus van Anneke, schoonzus van Hans. Naast herkenning heeft het profiel symbolische waarden: de betrokkenheid van Hans en Anneke zelf bij het werk van de stichting, dat onder hun toeziend oog plaats vindt.

Herkenbaarheid Projecten
De door de Hans & Anneke Foundation gefinancierde gebouwen worden aan de buitenkant voorzien van twee borden.

Het eerste bord toont een voorbeeld van het bord met daarop nog het logo van de Hans van Bokkem Foundation. In jet najaar van 2023 worden deze borden vervangen door het logo van de Hans & Anneke Foundation.

Het tweede bord bevat, naast het logo en het profiel, tekst ter nagedachtenis aan Hans. Ook deze borden worden in het najaar van 2023 vervangen door nieuwe borden met logo en profielen van de Hans & Anneke Foundation.