Kosten

Iedere organisatie heeft te maken met kosten. Kosten voor bedrijfsvoering, fondsenwerving, reis- en verblijfskosten enz.

De Richtlijn Fondsenwerving van het CBF maakt onderscheid tussen kosten die gemaakt worden om gelden te werven en kosten die worden gemaakt om deze gelden uit te geven.

Volgens deze richtlijn mogen de kosten voor fondsenwerving niet meer bedragen dan 25% van de ontvangen donaties. Dit betekent dat van iedere ontvangen 100 euro maximaal een bedrag van 25 euro aan fondsenwerving mag worden besteed.

Kostenbeleid Hans & Anneke Foundation
De Hans & Anneke Foundation is niet in het bezit van het CBF-keurmerk. Reden hiervoor is dat er aanzienlijke kosten verbonden zijn aan de aanvraag. Bovendien is een jaarlijkse contributie, afhankelijk van de baten uit fondsenwerving, verschuldigd.

De Hans & Anneke Foundation is van mening dat besteding van deze bedragen aan de projecten in Afrika zinvoller is. De Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn FW) van het CBF wordt voor de jaarverslaggeving weliswaar nauwkeurig gevolgd.

Het bestuur en de adviseurs van de Hans & Anneke Foundation verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Bovendien worden ALLE voorkomende kosten en lasten van de stichting door particulieren gedragen. Dit houdt eveneens in dat kosten voor fondsenwerving niet ten laste komen van de ontvangen giften.

Uw gift aan de Hans & Anneke Foundation komt voor 100% ten goede aan de projecten in Afrika.