Arusha (Tanzania) – Verharden van paden Sibusiso terrein

Gerealiseerd: 2014
Het Sibusiso Centrum voor kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking strekt zich uit over een glooiend terrein van ruim zeven hectare. De woonhuizen, de school, de bij de school behorende leskeuken en kwekerij, de fysio- en ergotherapieruimten, het ontmoetingscentrum enz. zijn met elkaar verbonden door middel van onverharde paden. In de loop der jaren hadden de paden echter dusdanig te lijden gehad onder de soms hevige, tropische regenbuien, dat gedeeltes regelmatig wegspoelden. Hierdoor waren de paden moeilijk begaanbaar en zelfs onbegaanbaar voor kinderen die aan een rolstoel gebonden zijn. Sibusiso was dan ook genoodzaakt om passende maatregelen te nemen.

Begin 2014 liet Sibusiso een begroting opstellen voor het verharden van alle paden, waarbij werd uitgegaan van een breedte van 2 meter, terwijl de totale lengte van de paden zich uitstrekte over 474 meter.
De kosten werden geraamd op circa 15.000 Euro. De Hans van Bokkem Foundation besloot om hiervan 5.000 Euro voor haar rekening te nemen.

In de maanden die volgden werd er hard gewerkt. Bestaande paden werden afgegraven, opgevuld met keien, waarna de eerste betonlaag kon worden gestort.

Het uiteindelijke resultaat mocht er zijn. De voorheen onverharde paden hadden plaatsgemaakt voor strakke betonnen paden die bovendien onder alle weersomstandigheden veilig begaanbaar blijven.