Bukoba (Tanzania) – Opleidingscentrum voor Montessori kleuteronderwijs en kleuterschool

Gerealiseerd: augustus 2007

In april 2006 heeft de Hans van Bokkem ingestemd met de financiering van de bouw van een opleidingscentrum voor kleuteronderwijs in Bukoba, hoofdstad van de provincie Kagera. De school, die evenals de scholen in Bwoki is gebouwd voor Partage Tanzania, is het eerste opleidingscentrum voor kleuteronderwijs in deze meest geïsoleerde provincie van Tanzania.
De school leidt op tot Montessori-onderwijs, een methode die Partage sinds 1990 met succes in Bukoba en omstreken heeft geïntroduceerd.
Naast opleidingscentrum voor kleuterleerkrachten huisvest het gebouw een kleuterschool. Hiermee worden inkomsten gegenereerd voor salarissen van leerkrachten en overige kosten.

Opleidingscentrum voor Kleuteronderwijs – Bukoba
De bouwgrond voor de school is aan Partage geschonken door de gemeente Bukoba. Het terrein ligt aan Jamhuri Road, de hoofdstraat van Bukoba, recht tegenover het stadhuis. Bukoba is de hoofdstad van de provincie Kagera. Kagera telt ruim twee miljoen inwoners.

De school is het eerste opleidingscentrum voor Montessori-kleuteronderwijs in Kagera. Tot voor kort waren leerlingen aangewezen op het Montessori Teachers College in Dar-es-Salaam, 1500 km van Bukoba. Dit betekende dat leerlingen niet alleen de kosten voor de opleiding, maar ook de kosten voor onderdak in Dar-es-Salaam moesten opbrengen. De opleiding was hierdoor slechts voor een zeer beperkt aantal jonge mensen weggelegd. Met de bouw van de school in Bukoba is de opleiding ook voor anderen toegankelijk geworden en krijgen ook zij een kans.
Door leerkrachten op te leiden snijdt het mes aan twee kanten. Jonge mensen krijgen een vakopleiding, waarmee zij op hun beurt kinderen kunnen onderwijzen.
De opleiding duurt 2 jaar. Theorielessen worden afgewisseld door praktijklessen in de eveneens in de school gehuisveste kleuterschool. Bovendien beschikt de school over een werkplaats waar leerlingen hun eigen Montessori-materialen leren maken. Alle door de leerlingen gemaakte materialen mogen zij zelf houden. Wanneer de studenten na 2 jaar de school verlaten, hebben zij niet alleen een diploma op zak, maar ook hun eigen materialen, waarmee zij waar dan ook in Tanzania direct aan de slag kunnen.

Teaching teachers

“Help mij het zelf te doen”

Bouwkosten
Vanwege de beperkte afmetingen van het beschikbare stuk land en teneinde ruimte over te houden voor een speelplaats voor de kleuters, werd besloten voor een gebouw met twee verdiepingen.
De bouw van de school heeft € 80.000 gekost. Voor de inrichting werd een extra bedrag van € 5.000 beschikbaar gesteld. Ook het keukengebouw, een gebouw met extra sanitaire voorzieningen alsmede de omheining inclusief toegangspoort van het schoolterrein zijn door de Hans van Bokkem Foundation gefinancierd. De bij de school behorende speelplaats is gefinancierd uit een speciaal daartoe ontvangen gift.
De Hans van Bokkem Foundation dankt allen die ertoe hebben bijgedragen de bouw van de school te realiseren.

Bouw in Beeld

Mei 2006

Augustus 2006 – Fundering

September 2006 – Fundering/Kolommen

Oktober 2006 – Metselwerk

November 2006 – Bekisting/Vlechtwerk Bovenverdieping

December 2006 – Storten Vloer Bovenverdieping

Februari 2007 – Metselwerk Bovenverdieping

Mei 2007 – Dakconstructie

6 augustus 2007 – Officiële Opening