Foundation

De Foundation draagt de naam van Hans van Bokkem en Anneke Luyt en is opgericht nadat Hans van Bokkem op 19 mei 2003 op 51-jarige leeftijd om het leven kwam bij een verkeersongeluk.

Door de oprichting van de Hans & Anneke Foundation leven hun namen en idealen voort.

Deze idealen vormen de basis voor de doelstellingen van de stichting: kinderen in Afrika helpen bouwen aan een toekomst.

De Hans & Anneke Foundation heeft gedurende de jaren 2004-2010 de bouw van zes scholen en een hostel gefinancierd in Tanzania en Uganda; de scholen variëren van kleuterscholen tot en met scholen voor beroepsonderwijs. Leerlingen behoren tot de meest kansarmen van de samenleving.

Bouwwerkzaamheden zijn gerealiseerd in samenwerking met ter plaatse gevestigde organisaties, welke eveneens belast zijn met het management van de scholen.

Het werk van de Hans & Anneke Foundation is er thans op gericht de scholen en het hostel op zo goed en efficiënt mogelijke wijze te doen functioneren. In overleg met de plaatselijke partnerorganisaties voorziet de Hans en Anneke Foundation in fondsen ten behoeve van noodzakelijke aanvullende bouwwerkzaamheden c.q. uitbreiding van de scholen, watervoorziening, operationele kosten en onderhoud van gebouwen.