Mbale (Uganda) – Regenwateropvangsysteem, bliksemafleiders etc.

Regenwateropvangsysteem
De technische school in Mbale draait grotendeels op eigen kracht, d.w.z. operationele kosten, inclusief de salarissen van leerkrachten, worden – zo goed als – gedekt door ontvangen schoolgelden. Stijgende prijzen echter maken het CCP keer op keer moeilijk om rond te komen. Het volledig doorbelasten van deze kosten in de schoolgelden is geen optie. Het kost leerlingen al moeite genoeg om aan hun financiële verplichtingen te voldoen; verhoging van het schoolgeld zou leiden tot drop-outs, een situatie die CCP juist op alle mogelijke manieren probeert te vermijden. Wanneer CCP mogelijkheden ziet om te bezuinigen, zonder dat de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt, zal CCP dan ook niet aarzelen om actie te ondernemen.
Eind 2012 opperde CCP het voorstel om een regenwateropvangsysteem te realiseren. Hierdoor zouden niet alleen de kosten van waterverbruik worden teruggebracht, maar ook de kosten van waterafvoer. Rioolkosten zijn in Uganda namelijk voor 100% gerelateerd aan de hoeveelheid afgenomen water. Het regenwateropvangsysteem omvatte het aanbrengen van dakgoten op alle schoolgebouwen, de plaatsing van meerdere (5.000 en 10.000 liter) tanks en, waar nodig de installatie van pompen.
De kosten werden door CCP begroot op ruim € 16.000.

Bliksemafleiders
Vanwege de geografische ligging kent Uganda gemiddeld 240 dagen per jaar onweer. Blikseminslag komt veel voor; de gevolgen zijn veelal dramatisch. Regelmatig worden gebouwen verwoest en zijn slachtoffers te betreuren.
Alhoewel de technische school vanwege de ligging geen direct lijkt te lopen, maakte het management van CCP zich ernstige zorgen. Eind 2012 vroeg CCP ons dan ook om de plaatsing van bliksemafleiders mogelijk te maken. De kosten waren begroot op circa € 7.000.

Groot onderhoud
Urgente reparaties en betrekkelijk kleine onderhoudswerkzaamheden worden met regelmaat uitgevoerd. Maar na ruim 7 jaar na ingebruikname van de school bleek een grondige, algehele onderhoudsbeurt noodzakelijk.
Het groot onderhoud omvatte met name de renovatie van muren, vloeren en sanitair, terwijl ook het dak aan een schoonmaak- en verfbeurt toe was.
De totale kosten werden door CCP begroot op bijna € 20.000.

Kostenbesparing dankzij Wilde Ganzen
Aangezien bovenvermelde werkzaamheden onderdeel vormden van een groter geheel aan onderhouds- en renovatiewerkzaamheden binnen CCP Uganda besloot CCP Nederland een subsidieaanvraag in te dienen bij Wilde Ganzen.
Kosten werden derhalve gereduceerd tot:

Regenwateropvangsysteem € 11.845 (in plaats van € 16.000)
Bliksemafleiders € 5.088 (in plaats van € 7.000)
Groot onderhoud technische school € 14.372 (in plaats van € 20.000)

Uitvoering van de werkzaamheden
Vanwege enige aanpassingen in het ontwerp, de aanvraagprocedure bij Wilde Ganzen, de jaarlijkse diploma uitreiking en de schoolvakanties liep de uitvoering van de werkzaamheden dusdanige vertragingen op, dat CCP Uganda besloot de start van de werkzaamheden uit te stellen tot januari 2014. De werkzaamheden namen vervolgens circa 8 maanden in beslag.