Bwoki (Tanzania) – Technische school

Gerealiseerd: april 2008
Timmermanswerkplaats technische school: 2011
Metselwerkplaats technische school: 2012

Begin 2007 heeft de Hans van Bokkem Foundation besloten de bouw van een technische school in Bwoki (Tanzania) te financieren. Ook deze school in Bwoki is gebouwd voor Partage Tanzania. In juni 2007 ging de bouw van start. In april 2008 werd de school officieel geopend.

Technische School Bwoki
De toenemende vraag naar technisch geschoolde mensen en het grote tekort aan technische scholen deed Partage Tanzania, sinds 1990 werkzaam voor weeskinderen in het district Bukoba, in 1996 besluiten om technische opleidingen te starten. Plannen om een dergelijke opleiding ook in Bwoki op te zetten dateren van 2003. Ondanks het ontbreken van een schoolgebouw ging de opleiding in Bwoki in 2004 van start in een tijdelijk onderkomen. De opleidingen zijn praktijkgericht: het maken van bouwtekeningen en calculaties, houtbewerking, elektrotechniek, kortom, al díe vaardigheden waaraan behoefte bestaat in de regio. Afgestudeerde leerlingen zullen daarom zo goed als zeker zijn van werk en daarmee van een inkomen. De opleidingen duren drie jaar. In april 2008 telde de school 31 leerlingen.

President Kikwete bezoekt Technische School Bwoki (15 januari 2008)

Bouwkosten
De bouw van de school, inclusief inrichting, heeft € 30.000 gekost. Alhoewel de eigenlijke bouw pas in juni 2007 van start ging, werden, in verband met de schrikbarend stijgende prijzen, zoveel mogelijk bouwmaterialen al begin 2007 ingekocht. Het resultaat was dat binnen het budget kon worden gebouwd. Met de in april 2008 aangeschafte generator (kosten € 6.430 inclusief generatorhuisje, bedrading en stopcontacten) kon niet alleen de technische school, maar ook het vormingscentrum voor meisjes, de kleuterschool en het toentertijd in aanbouw zijnde meisjeshostel van elektriciteit worden voorzien.
De Hans van Bokkem Foundation dankt allen die ertoe hebben bijgedragen de bouw van de school en de aanschaf van de generator te realiseren.

Bouw in Beeld

Januari 2007 – Ontwerp

Juli 2007 – Fundering/Metselwerk

Augustus 2007 – Dakconstructie

Oktober 2007 – Verfwerk Hoofd- en Bijgebouwen

22 april 2008 – Officiële Opening