Kolila (Tanzania) – Water Project Elisabeth Center

Gerealiseerd: 2011

Het Elisabeth Center ligt in een gebied dat de laatste jaren meer en meer te kampen heeft met droogte. Voor de watervoorziening is het centrum aangesloten op de nationale pijpleiding (pipeline). Langs de kilometerslange pipeline bevinden zich verschillende aftappunten. Vooral in de droge tijd wordt hier overdag intensief gebruik van gemaakt door omwonende dorpelingen. Het gevolg is dat, tegen de tijd dat het Elisabeth Center wordt bereikt, de pipeline droogvalt. Pas ‘s avonds en ‘s nachts komt de watertoevoer weer enigszins op gang. De wateropslagcapaciteit van het centrum was echter beperkt en voorzag soms zelfs niet in de meest noodzakelijke behoefte: drinkwater.

In februari 2010 heeft de Hans van Bokkem Foundation ingestemd met financiering van het water project. Het project was erop gericht om het Elisabeth Center zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken. Het doel was niet alleen verbetering van de huidige situatie, maar het project voorzag ook in de behoefte om uitbreiding van inkomen genererende activiteiten (o.a. tuinbouw) mogelijk te maken. De werkzaamheden omvatten:

  • de bouw van 2 ondergrondse tanks met een opslagcapaciteit van respectievelijk 150.000 liter en 30.000 liter;
  • het aanbrengen van dakgoten op de (6) schoolgebouwen, de eetzaal en het huis van de Zusters ten behoeve van de opvang van regenwater;
  • een geboorde waterput (borehole);
  • de aanleg van een ondergronds distributiesysteem teneinde school, keuken, sanitaire voorzieningen, woonhuizen, tuinbouwgewassen, stallen, wasplaats etc. van voldoende water te voorzien;
  • de levering en installatie van pompen etc.

Uitvoer en kosten Water project
Teneinde de werkzaamheden te bespoedigen, is de bouw van de twee ondergrondse tanks, inclusief de levering en montage van dakgoten en de aansluitingen hiervan op de tanks, door twee verschillende, plaatselijke aannemers uitgevoerd. De waterput (borehole) is geboord door een plaatselijk boorbedrijf. Water werd aangetroffen op een diepte van 80 meter; een 12-uur durende pomptest wees uit dat de put 4.000 liter per uur produceert. De kwaliteit van het water is onderzocht door een laboratorium in Nederland. Uit de analyse bleek dat het borehole water, conform de verwachtingen, een te hoog fluorgehalte bevat om te worden gebruikt als drinkwater. Het hoge fluorgehalte in zowel grond- als oppervlaktewater is een veelvoorkomend probleem in Tanzania. Binnen het Elisabeth Center worden niet de versoepelde normen van de Tanzaniaanse overheid, maar de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in acht genomen. Het borehole water wordt daarom uitsluitend gebruikt voor irrigatie, schoonmaak, toiletten e.d. Het waterdistributiesysteem is, met uitzondering van de bouw van watertorens, voor het grootse gedeelte in eigen beheer uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een besparing op de begrote kosten van € 3.000.
Uiteindelijke, totale kosten van het water project: € 72.000.

De Hans van Bokkem Foundation dankt allen die de realisatie van het water project hebben mogelijk gemaakt.

Bouw in Beeld

Februari 2010 – Graafwerkzaamheden 150.000 liter tank

April 2010 – 30.000 liter tank in aanbouw

Juni 2010 – 150.000 liter tank + aansluiting op dakgoten

Juni 2010 – 30.000 liter tank + montage dakgoten

8 juni 2010 – Start waterboring

9 juni 2010 – Water

150.00 liter tank: augustus 2010 en november 2010

November 2010: Watertanks t.b.v. waterdistributiesysteem