Mbale (Uganda) – Uitbreiding technische school

De in november 2005 door de Hans van Bokkem Foundation gefinancierde technische school in Mbale (Uganda) maakt deel uit van het Vocational Training Institute (VTI) van het Christian Childcare Programme (CCP).
Het VTI is het grootste instituut voor beroepsopleidingen in Oost-Uganda. Het niveau van de opleidingen, die worden afgesloten met een staatsexamen, is hoog. Dit is niet de enige reden dat het VTI een goede reputatie geniet. Naast vaktechnische kennis wordt op de school ruime aandacht besteed aan het respecteren van normen en waarden. Het is mede hierdoor dat het bedrijfsleven veel belangstelling heeft voor de aan het VTI afgestudeerde leerlingen.

Sinds de opening van de school bleek de vraag naar beroepsopleidingen en daarmee het aantal leerlingen sneller te groeien dan verwacht. Na verloop van tijd kreeg de school te kampen met ruimtegebrek. Teneinde te voorkomen dat leerlingen op grond hiervan geweigerd zouden moeten worden, is begin 2009 besloten om de school uit te breiden met 4 extra klaslokalen: 2 praktijklokalen en 2 theorielokalen. De bouw ging in april 2009 van start en in januari 2010 konden de nieuwe lokalen in gebruik worden genomen.

Bouwkosten
De kosten voor de uitbreiding van de school met 4 klaslokalen (2 praktijklokalen en 2 theorielokalen) bedroegen € 80.000. In dit bedrag zijn de kosten begrepen voor de aanschaf van meubilair, werkbanken en overige benodigdheden.
De Hans van Bokkem Foundation dankt allen die ertoe hebben bijgedragen de uitbreiding van de school mogelijk te maken.

Bouw in Beeld

Maart 2009 – Bouwtekening

April 2009 – Het graven van funderingssleuven

VTI studenten leveren een bijdrage tijdens de praktijklessen

Mei 2009 – Metselwerk

Januari 2010 – Bouw voltooid