Samenwerking

De Hans & Anneke Foundation werkt in Afrika samen met kleinschalige organisaties. Hierdoor is rechtstreeks contact en overleg mogelijk met zowel de organisatie in Nederland als in Afrika.

De Hans & Anneke Foundation werkt samen met de volgende organisaties:

Sibusiso in Tanzania, een project voor verstandelijk gehandicapte kinderen.

Christian Childcare Programme in Uganda, gericht op zowel de individuele sponsoring van kansarme kinderen als het opzetten en exploiteren van beroepsopleidingen voor deze kinderen.

Partage Tanzania in Tanzania, een project dat zich richt op de zorg voor en de ontwikkeling van weeskinderen.

Sisters of Charity of Saint Charles Borromeo (Zusters Onder de Bogen) in Tanzania, welke leiding geven aan het Elisabeth Center, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme bevolkingsgroepen door middel van onderwijs, voorlichting en gezondheidszorg.

Criteria voor Samenwerking
Belangrijke criteria op basis waarvan de Hans & Anneke Foundation projecten ondersteunt:

  • De voor samenwerking in aanmerking komende organisatie is een bestaande organisatie en al geruime tijd actief in Afrika.
  • De organisatie is gedegen en betrouwbaar en heeft aangetoond over de nodige know-how te beschikken.
  • De organisatie en het project staan onder leiding van deskundige en ervaren mensen.
  • Het project is kleinschalig en is bij voorkeur voortgekomen uit privé initiatieven.
  • Het project beoogt structurele hulp aan kinderen in Afrika.
  • Het project bevindt zich in een politiek stabiel gebied.
  • De door de Hans & Anneke Foundation ter beschikking gestelde financiële middelen worden uitsluitend gebruikt voor het van te voren vastgelegde en gebudgetteerde project onderdeel.
  • De besteding van deze financiële middelen wordt door de organisatie in detail gerapporteerd aan de Hans & Anneke Foundation.
  • De door de Hans & Anneke Foundation gefinancierde gebouwen worden na voltooiing van de bouw voorzien van twee borden. Het eerste bord toont het logo van de stichting, het tweede bord is voorzien van tekst ter nagedachtenis aan Hans van Bokkem en Anneke Luyt.