Arusha (Tanzania) – School voor verstandelijk gehandicapte kinderen

Gerealiseerd: februari 2004
Uitbreiding: maart 2009
Aanpassing leskeuken/eetruimte, bouw kwekerij: 2011
Verharden van paden Sibusiso terrein: 2014

Verstandelijk Gehandicapte Kinderen in Afrika
In Afrika rust een taboe op het hebben van een handicap. Ouders van een gehandicapt kind beschouwen het als een straf van God. Om deze reden worden de kinderen door de ouders angstvallig binnenshuis gehouden. De kinderen maken hierdoor geen deel uit van de gemeenschap. Het aantal verstandelijk gehandicapte kinderen in Afrika is veel groter dan in de westerse wereld. De kinderen zijn veelal gehandicapt geraakt ten gevolge van een langdurige bevalling of een periode van zeer hoge koorts en een coma voor kortere tijd.

Sibusiso
De school vormt een onderdeel van het Sibusiso centrum. De stichting Sibusiso is opgericht door het Nederlandse echtpaar Henk en Atty Hammer-Roos. Beiden werkten jarenlang voor Artsen zonder Grenzen in oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen. Na zorgvuldig onderzoek, besloten zij zich te gaan inzetten voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania. Zij kochten een stuk land van ruim zeven hectare bij Arusha (Noordoost-Tanzania) en bouwden het Sibusiso centrum.
Sibusiso verricht baanbrekend werk. In eerste instantie trokken de Sibusiso medewerkers de dorpen in op zoek naar verstandelijk gehandicapte kinderen. Die leken er niet te zijn; hun bestaan werd ontkend. Tegenwoordig komen ouders zelf met hun kinderen naar het Sibusiso centrum en bezoeken de door Sibusiso georganiseerde dorpsvergaderingen. Sibusiso streeft ernaar het taboe rond het hebben van een handicap te doorbreken en de kinderen de mogelijkheid te bieden hun capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit gebeurt onder meer door het geven van speciaal onderwijs.

De School
Naast de woonhuizen voor de kinderen en hun verzorgers, kantoor/receptie, keukens, boerderij, gemeenschappelijke ruimte voor bijeenkomsten, speeltuin enz. bevindt zich een school binnen het Sibusiso centrum, die dagelijks door de daar verblijvende kinderen wordt bezocht. Op de school worden de kinderen door de in dienst van Sibusiso zijnde onderwijzers eenvoudige dingen geleerd, aangepast op het niveau en de beperkte mogelijkheden van de kinderen.

Op 24 februari 2004 vond de officiƫle onthulling plaats van het op de school geplaatste bord voorzien van het logo van de Hans van Bokkem Foundation. De onthulling door Anneke vond plaats in aanwezigheid van familieleden, Atty Hammer-Roos en natuurlijk de Sibusio kinderen, hun verzorgers en de Sibusiso medewerkers. Naast het bord met het logo is aan de voorzijde van de school een bord geplaatst ter nagedachtenis aan Hans van Bokkem.

Na afloop van de ceremonie werd de onthulling gevierd in de grote ontvangsthal van het project met limonade en snoepjes en werden Atty en Anneke door de kinderen toegezongen.