Giften

De Hans & Anneke Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift aan de Hans & Anneke Foundation is daardoor aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting onder de daarvoor door de fiscus gestelde voorwaarden. ANBI’s zijn bovendien vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

De wet maakt onderscheid tussen periodieke giften en “gewone” giften. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar; “gewone” giften zijn beperkt aftrekbaar.

“GEWONE” GIFTEN

Giften door Particulieren
Om giften aan ANBI’s in aftrek te kunnen brengen op uw inkomen, moet u boven een bepaalde drempel uitkomen. Deze drempel is afhankelijk van het jaarinkomen van u en uw fiscale partner. De minimum drempel bedraagt 1% van het jaarinkomen, met een minimum van € 60. Dit betekent dat het totaalbedrag aan giften (dit is de som van alle giften aan ANBI’s in het jaar van aangifte) bóven deze drempel aftrekbaar is. Bij een negatief jaarinkomen is er geen recht op aftrek.
Het maximum aan giften dat mag worden afgetrokken bedraagt 10% van het jaarinkomen.
De belastingdienst stelt als voorwaarde dat de betaling van de gift moet kunnen worden aangetoond door middel van een bankafschrift.

Voorbeeld 1:
U schenkt per jaar aan goede doelen (ANBI’s) € 300
Uw jaarinkomen bedraagt € 40.000
Uw giften zijn voor de inkomstenbelasting niet aftrekbaar, omdat het bedrag lager is dan
€ 400 (1% van € 40.000).

Voorbeeld 2:
U schenkt per jaar aan goede doelen (ANBI’s) € 500
Uw jaarinkomen bedraagt € 40.000
Voor de inkomstenbelasting kunt u een bedrag van € 100 (€ 500 minus 1% van € 40.000) aftrekken. Het belastingtarief over de top van uw inkomen bedraagt 38.10%.
De aftrekpost van € 100 betekent een belasting-besparing van € 39. Netto komt het door u geschonken bedrag van € 500 neer op € 461 (€ 500 minus € 39).

Giften door N.V.’s en B.V.’s
Voor N.V.’s of B.V.’s geldt dat giften tot een maximum van 50% van de fiscale winst volledig aftrekbaar zijn tot een maximum van € 100.000 per boekjaar.