Bwoki (Tanzania) – Metselwerkplaats technische school

Gerealiseerd: 2012

Bouwtechniek, inclusief metselvaardigheden, maakt deel uit van het vakkenpakket van de technische school. Het ontbreken van een overdekte praktijkruimte leverde echter problemen op voor de continuïteit van de praktijklessen. In 2011 is daarom besloten tot de bouw van een overdekte metselwerkplaats, waar lessen – ongeacht de weersomstandigheden – doorgang konden vinden. De metselwerkplaats is gebouwd in dezelfde stijl als de in 2011 gebouwde timmermanswerkplaats. De kosten voor de bouw van de metselwerkplaats bedroegen € 7.545.

Bouw in Beeld

September 2011

Oktober 2011

November 2011

April 2012