Bwoki (Tanzania) – Vormingscentrum voor meisjes en kleuterschool

Gerealiseerd: mei 2006
Moderne leskeuken Vormingscentrum: 2012

In augustus 2005 werd in Bwoki gestart met de bouw van een “twin complex”, een vormingscentrum voor meisjes en een kleuterschool. Het dorp Bwoki ligt ongeveer 20 km van Bukoba, de hoofdstad van de provincie Kagera, aan de westkust van het Victoriameer. Door de geografische ligging is Kagera de meest geïsoleerde provincie van Tanzania. De twee miljoen inwoners leven hoofdzakelijk van de landbouw en de visserij.
De school in Bwoki is een onderdeel van Partage Tanzania, een van oorsprong Franse organisatie die sinds 1990 werkzaam is voor weeskinderen in het district Bukoba.
In januari 2006 – het begin van het nieuwe schooljaar in Tanzania – werd de school in Bwoki in gebruik genomen. De officiële opening vond plaats in mei 2006.

Partage Tanzania
Partage Tanzania werd in 1990 opgericht door de uit Frankrijk afkomstige Philippe Krynen. Door zijn werk als piloot werd hij regelmatig geconfronteerd met schrijnende situaties in derdewereldlanden. Toen bleek dat hij en zijn vrouw kinderloos zouden blijven, besloten zij een wending te geven aan hun leven en zich te gaan inzetten voor weeskinderen in Afrika. Gedurende drie jaar werkten zij in Senegal, Ivoorkust en Rwanda. Hier groeiden hun ideeën voor het starten van een eigen project: kinderen helpen een goede start in het leven te maken zonder ze uit hun vertrouwde omgeving te halen.
In tegenstelling tot andere organisaties is Partage van mening dat weeskinderen niet in een weeshuis moeten worden geplaatst, maar moeten worden opgevangen door de gemeenschap. Bij voorkeur door familie of, als dat niet mogelijk is, door een pleeggezin. De gemeenschap moet zich ervan bewust worden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het lot en het welzijn van haar weeskinderen.
Om in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven en op te groeien met hun eigen mensen, moet er een bestaansmogelijkheid zijn voor de kinderen. Koste wat kost moet worden voorkomen dat de kinderen hun dorp verlaten en naar de grote stad trekken, met alle gevolgen van dien.
Het Partage programma omvat de zorg voor weeskinderen vanaf 0 jaar tot en met de leeftijd dat zij op eigen benen kunnen staan. Naast het voorzien in basisbehoeften zoals behuizing, schoon drinkwater en gezondheidszorg, richt Partage zich op onderwijs. In de dorpen worden kleine scholen gebouwd, afgestemd op de lokale behoeften.
Partage heeft inmiddels 300 werknemers in dienst. Het zijn allen Tanzanianen, waarvan 50% mannen en 50% vrouwen. Sinds 1990 heeft Partage 10.000 weeskinderen ondersteund. Momenteel zijn 4.000 weeskinderen in het programma opgenomen.

School Bwoki
Op het door de Lutherse kerk geschonken stuk land bouwde Partage al eerder een medische post. De school ligt direct naast de medische post.
De kleuterschool is voor kinderen van 3-6 jaar. De kleuters die de school bezoeken, zijn verdeeld in twee groepen. De ene groep heeft ‘s morgens school, de andere groep ‘s middags. Door toepassing van dit systeem kunnen meer kinderen naar school. De klassen bestaan uit maximaal 30 kleuters. Er zijn twee leerkrachten, die zowel ‘s morgens als ‘s middags les geven volgens de Montessori-methode.
Het vormingscentrum is voor meisjes van 15-18 jaar. De opleiding duurt drie jaar. Naast koken, naaien en huishoudelijke vaardigheden bestaat het vakkenpakket uit voedingsleer, hygiëne, kinderverzorging, gezondheidszorg, financiële administratie, de verbouw van gewassen enz. De opleiding is er met name op gericht om de meisjes zelfbewust en zelfstandig te maken.
In eerste instantie beschikte de school over een theorielokaal en twee praktijklokalen voor naailessen en het voorbereiden van maaltijden, die vervolgens in de naast de school gebouwde (traditionele) keuken werden bereid.
Sinds 2012 hebben alle kookactiviteiten zich echter verplaatst naar de moderne leskeuken. De praktijklokalen zijn in gebruik voor naailessen en, sinds de recentelijk geïntroduceerde breimachines, voor breilessen.
Het vormingscentrum biedt plaats aan circa 60 leerlingen.

Kleuterschool

Kleuterschool

Juli 2006: De nieuwe schommels en …

… klimrekken vallen goed in de smaak

Vormingscentrum: Theorielokaal

Naailokaal

Kooklokaal

Traditionele Keuken

Bouwkosten
De bouw van de school in Bwoki heeft € 25.000 gekost. Voor de inrichting (meubels en leermiddelen) was € 5.000 nodig. Het totaal van € 30.000 is in termijnen aan Partage Tanzanie voldaan.
De Hans van Bokkem Foundation dankt allen die ertoe hebben bijgedragen de bouw van de school te realiseren.

Bouw in Beeld

Augustus 2005 – Fundering

September 2005 – Metselen van muren

Oktober 2005 – Metselwerk/Dakconstructie

November 2005 – Ramen

Januari 2006 – Inrichting

1 mei 2006 – Officiële Opening