Oprichting

De Hans & Anneke Foundation is (initieel als Hans van Bokkem Foundation) op 21 oktober 2003 opgericht door Anneke Luyt, de vrouw van Hans van Bokkem, nadat Hans op 19 mei 2003 bij een verkeersongeluk om het leven kwam.

Met de oprichting van de Hans van Bokkem Foundation heeft zij zich ten doel gesteld díe idealen te verwezenlijken waar Hans zelf geen kans voor werd gegeven en daarmee de naam van haar man te doen voortleven, in zijn geest en volgens zijn levensvisie, te doen voortleven.

De Hans van Bokkem Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24354133. Binnenkort wordt de naam daar gewijzigd in de Hans & Anneke Foundation.

De Hans van Bokkem Foundation werd in december 2003 door de Inspecteur der Belastingen aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dit houdt in dat de stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2008 zijn de regels om als ANBI te worden aangemerkt verscherpt. Hiertoe heeft de Belastingdienst alle geregistreerde ANBI’s opnieuw getoetst. Met de in september 2007 door de Belastingdienst afgegeven beschikking wordt de Hans van Bokkem Foundation onder de nieuwe regeling ook na 1 januari 2008 aangemerkt als ANBI.

Het fiscale nummer of RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de Hans van Bokkem Foundation is 813003015.