Arusha (Tanzania) – Aanpassing leskeuken/eetruimte, bouw kwekerij

Gerealiseerd: 2011

In 2009 heeft Sibusiso, het centrum voor kinderen met een verstandelijke handicap, de activiteiten uitgebreid met een programma voor jonge volwassenen (14-25 jaar) met een meer of minder ernstige verstandelijke beperking. Naast rekenen, taal, handenarbeid, gezondheidszorg en hygiëne is er aandacht voor sport, spelletjes, muziek, het wassen van eigen kleding, het werken in de moestuin en koken.

Het Social Skills Program (Programma voor Praktische Vaardigheden) is een dagprogramma en duurt 6 maanden.
Na 6 maanden vindt een evaluatie plaats, waarbij de ouders nauw betrokken zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden van de ouders en de vooruitgang van hun kind, worden ouders geadviseerd hoe zij hun kind verder kunnen begeleiden en stimuleren. De belangstelling voor het programma was zo groot, dat de capaciteit van de bestaande (les)keuken en de daarbij behorende eetruimte al spoedig veel te klein bleek te zijn geworden.

Aanpassing keuken/eetruimte, bouw kwekerij en kosten
In 2011 werd besloten de keuken en de eetruimte aan te passen. Tegelijkertijd werd besloten tot de bouw van een kwekerij. Totale bouwkosten: € 17.825.
Wilde Ganzen stemde in met medefinanciering, oftewel een premie van 55%. Dankzij deze premie (€ 6.325) en de bijdrage van de Hans van Bokkem Foundation (€ 11.500) kon de bouw van start gaan.
De aangepaste keuken/eetruimte en de nieuw gebouwde kwekerij werden in september 2011 in gebruik genomen.

Bouw in Beeld

Mei 2011 – Leskeuken en Eetruimte

Mei 2011 – Kwekerij

Juni 2011

September 2011 – Eetzaal

September 2011 – Kwekerij