Periodieke Schenkingen

Wanneer u de Hans & Anneke Foundation een aantal jaren achtereen wilt steunen is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan één of meer “gewone” giften. Voor periodieke schenkingen gelden namelijk geen minima of maxima; de schenking is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De door de fiscus hieraan verbonden voorwaarden zijn:

  • de verplichting tot schenking dient in een akte van schenking te worden vastgelegd.
    Sinds 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer vereist en volstaat een onderhandse akte.
  • u verplicht zich om minstens vijf jaar achtereen jaarlijks een vast bedrag te schenken.

Voorbeeld:
U laat in een akte van schenking vastleggen dat u vijf achtereenvolgende jaren € 300 per jaar schenkt. Uw jaarinkomen bedraagt € 40.000.

Bij een jaarlijkse “gewone” gift van € 300 zou de gift niet aftrekbaar zijn (€ 300 is minder dan 1% van € 40.000). Nu de verplichting om gedurende vijf jaar een bedrag van € 300 te schenken is vastgelegd in een akte van schenking, mag u gedurende vijf jaar jaarlijks een bedrag van € 300 aftrekken van uw inkomen. Het belastingtarief over de top van uw inkomen bedraagt 38,10%.

Met een aftrekpost van € 300 betekent dit dat u jaarlijks 38,10% van € 300 (= € 115) minder belasting betaalt. Per saldo kost de schenking u dus € 185 (€ 300 minus € 115) per jaar. Als de schenker mocht overlijden voordat alle jaarlijkse termijnen zijn betaald, dan vervalt automatisch de periodieke schenking aan het goede doel.

Tarieven Inkomstenbelasting 2019 – Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)

Belastbaar inkomen meer dan (€/jaar) doch niet meer dan (€/jaar) Belastingtarief en Premies Volksverzekeringen
0 20.384 36,65%
20.384 68.507 38,10%
68.507 onbeperkt 51,75%

Voorbeeld Fiscaal Voordeel Periodieke Schenkingen

(Jaarinkomen € 40.000 – Giftendrempel € 400 – Belastingtarief 38,10%)

Schenking zonder akte Schenking met akte
Jaarlijkse bijdrage aan Hans van Bokkem Foundation € 375 € 606
Teruggave belasting € 0 € 231
Uw netto bijdrage € 375 € 375