Fiscaal voordeel

De Hans & Anneke Foundation is een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI’s zijn vrijgesteld van belastingbetaling. Giften aan ANBI’s kunnen donateurs fiscaal voordeel opleveren.

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking.
  • Giften aan ANBI’s zijn, onder de daarvoor door de fiscus gestelde voorwaarden, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.
    Meer informatie vindt u onder Giften en Periodieke Schenkingen.