Kolila (Tanzania) – Nieuwe toiletten lagere school

Gerealiseerd: 2012

In januari 2012 is de lagere school van het Elisabeth Center uitgebreid met het 7e, tevens laatste, schooljaar. Daarmee is de school qua leerjaren compleet. In totaal bestaat het onderwijs uit 10 leerjaren: 2 jaar kleuteronderwijs, 1 jaar pre-school onderwijs en 7 jaar lager onderwijs. Sinds 2008 is de school officieel geregistreerd en erkend. Officiële erkenning door de Tanzaniaanse overheid brengt met zich mee dat de school aan meerdere eisen dient te voldoen. Zolang de school nog niet compleet was, heeft de schoolinspectie oogluikend toegestaan dat dit op nog niet alle punten het geval was. Met ingang van januari 2012 kwam daar verandering in. Met deze wetenschap is in november 2011 een begin gemaakt met de bouw van nieuwe sanitaire voorzieningen. Het nieuwe toiletgebouw kon in juni 2012 in gebruik worden genomen. De meisjesafdeling bestaat uit 11 toiletten, de jongensafdeling uit 7 toiletten en 7 urinoirs. Daarnaast zijn 2 extra toiletten en 2 (ver)kleedkamers beschikbaar voor vrouwelijke en mannelijke leerkrachten. Dankzij de medio 2010 geboorde waterput (borehole) is het gebouw voorzien van stromend water; de afvoer is aangesloten op een septic tank.
De kosten voor de bouw van het nieuwe sanitaire blok bedroegen € 20.000.

Bouw in Beeld

November 2011

December 2011

Januari 2012

Februari 2012

Juli 2012