Bwoki (Tanzania) – Operationele kosten 2014

De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goede verbruiksmaterialen is essentieel om leerlingen van het vormingscentrum en van de technische school een goede opleiding te kunnen geven.

Sinds de Hans van Bokkem Foundation een bijdrage levert aan de inkoop van deze materialen is het assortiment van de door leerlingen vervaardigde producten aanzienlijk uitgebreid.
Zo zijn de meubelstukken die door leerling-timmerlieden worden gefabriceerd niet langer beperkt tot stoelen, kleine tafels en krukjes, maar kunnen ook kasten en bedden worden gemaakt.
Ook voor leerling-naaisters zijn de mogelijkheden uitgebreid. Naast kinderkleding kan nu ook kleding voor volwassenen worden gemaakt, de markt waar zij zich uiteindelijk op hopen te kunnen richten.

Voor 2014 heeft Partage Tanzania de volgende begroting opgesteld voor de inkoop van verbruiksmaterialen/grondstoffen. De gevraagde bijdrage in de kosten van energieverbruik zijn rechtstreeks gerelateerd aan het gebruik van moderne apparatuur, die eveneens gericht is op het op een hoger niveau brengen van de opleidingen.

Timmeropleiding Hout en overige benodigdheden € 3.000
Naaiopleiding Stoffen en overige naaibenodigdheden € 3.000
Kookopleiding Voedingsmiddelen, ingrediënten etc. € 3.000
Vormingscentrum + Technische School Bijdrage kosten energieverbruik € 550
Totaal € 9.550